Stalprodukt Senator

Drzwi stalowe SENATOR maj? zastosowanie w budownictwie mieszkaniowym wielo i jednorodzinnym (w?a?ciwo?ci u?ytkowe potwierdzone przez badanie typu zgodnie z norm? PN-ENV 1627-2006/U/ w akredytowanym laboratorium).

Cena od: 1700 z?
z monta?em

Więcej…

 
 

Delta de Luxe 2

Drzwi stalowe antyw?amaniowe (klasy wg. C PN-B-92270) DELTA DE LUXE2 wewn?trzne i zewn?trzne przeznaczone s? do obiektw mieszkalnych, przemys?owych, biurowych itp. zgodnie z aprobat? techniczn? nr AT-06-0680/2004
Cena od: 2090 z?
z monta?em

Więcej…

 
 

Gerda C

Drzwi antyw?amaniowe Gerda C s? stosowane jako ochrona przed w?amaniem w mieszkaniach, biurach oraz innych pomieszczeniach wewn?trz budynkw. Drzwi Gerda C posiadaj? certyfikaty klasy C (najwy?sza klasa odporno?ci na w?amanie)...

Cena od: 2190 z?
z monta?em

Więcej…

 
 

Drzwi PTZ Batory Antyw?amaniowe kl.4c

DRZWI ANTYW?AMANIOWE W KLASIE C i 4 g?adkie i t?oczone Atesty Drzwi stalowe antyw?amaniowe PTZ BATORY maj? r?ne zastosowanie w budownictwie. Posiadaj? wysok? odporno?? na w?amanie...
Cena od:2090 z?
z monta?em

Więcej…

 
 

Stalprodukt Hetman

Drzwi stalowe antyw?amaniowe HETMAN maj? zastosowanie w budownictwie mieszkaniowym wielo i jednorodzinnym (w?a?ciwo?ci u?ytkowe potwierdzone przez badanie typu zgodnie z norm? PN-ENV 1627-2006/U/ w akredytowanym laboratorium).

Cena od: 1840 z?
z monta?em

Więcej…

 
 

Delta Premium

Drzwi stalowe antyw?amaniowe (klasy 3 wg. ENV 1627) DELTA PREMIUM wewn?trzne i zewn?trzne przeznaczone s? do obiektw mieszkalnych, przemys?owych, biurowych itp. zgodnie z aprobat? techniczn? nr AT-06-0680/2004
Cena od: 1840 z?
z monta?em

Więcej…

 
 

Gerda S

Stalowe poszycie p?ata, masywne ?ebra oraz hartowane pr?ty wewn?trz skrzyd?a drzwiowego, centralny atestowany w klasie C zamek ZW 6000 rygluj?cy (wraz z dwoma zamkami pomocniczymi) drzwi w 12 punktach na obwodzie p?ata (rwnie? po stronie zawiasowej)...
Cena od:   2490 z?
 z monta?em

Więcej…

 
 

Drzwi Antyw?amaniowe PTZ Chrobry

DRZWI STALOWE ANTYW?AMANIOWE W KLASIE 3 gladkie i tloczone Atesty Drzwi stalowe antyw?amaniowe PTZ CHROBRY maj? r?norodne zastosowanie w budownictwie.
Cena od: 1840 z?
z monta?em

Więcej…

 
 

Stalprodukt Batory

Drzwi stalowe antyw?amaniowe Batory maj? r?ne zastosowanie w budownictwie. Posiadaj? wysok? odporno?? na w?amanie (atest klasy 4 zgodnie z norm? PN-ENV 1627-2006/U/ wydany przez akredytowane laboratorium).
Cena od: 2100 z?
z monta?em


Więcej…

 
 

Gerda SX20

W po??czeniu z solidn? stalow? o?cie?nic? stanowi? gwarancj? najwy?szego bezpiecze?stwa DWUKROTNIE przewy?szaj? wymagania wytrzyma?o?ciowe stawiane drzwiom klasy C. Na szczegln? uwag? zas?uguje wysoka odporno?? drzwi na...

Cena od: 2590 z?
z monta?em

Więcej…

 
 

PTZ August Prestige

Atrakcyjne cenowo drzwi stalowe antyw?amaniowe PTZ AUGUST PRESTIGE maj? r?norodne zastosowanie w budownictwie (zgodne z norm? PN-ENV1627:2006U).

Cena od: 1640 z?
z monta?em


Więcej…

 
 

Gerda CX10

CX10 to pierwszy model drzwi do mieszka? z rodziny antyw?amaniowych, panelowych. Drzwi Gerda CX 10 w odr?nieniu od innych drzwi antyw?amaniowych, wewn?trzlokalowych posiadaj? estetyczne panele.

Cena od: 2590 z?
z monta?em

Więcej…

 
 

Drzwi Antyw?amaniowe PTZ August Classic

DRZWI ANTYW?AMANIOWE W KLASIE 2 g?adkie i t?oczone Atesty Atrakcyjne cenowo drzwi stalowe antyw?amaniowe PTZ AUGUST CLASSIC maj? r?norodne zastosowanie w budownictwie. Posiadaj? zwi?kszon? odporno?? na w?amanie w klasie 2.

Cena od: 1690 z?
z monta?em

Więcej…

 
 

Gerda CX20

Konstrukcja drzwi Gerda CX20 zosta?a oparta o model Gerda C, ktry wyposa?ono w dodatkowe, odporne na warunki atmosferyczne panele ozdobne. Dzi?ki takim rozwi?zaniom drzwi te mog? ?mia?o by? stosowane na zewn?trz budynku....
Cena od:2790 z?
z monta?em

Więcej…

 
 

O nas

Od wielu lat robimy to, co potrafimy najlepiej - zajmujemy si? monta?em i wymian? drzwi zewn?trznych oraz drzwi wewn?trznych. W roku 2009 osi?gn?li?my w tej dziedzinie szczyty rynkowych mo?liwo?ci i uzyskali?my certyfikat na nasze us?ugi : "Najlepsze w Polsce - The best In Poland".

zobacz>>

Content

KONTAKT Z NAMI

Zapraszamy do zlozenia szybkiego zapytania online

Email:
Telefon:
Wiadomo??: