Drzwi Gerda
Gerda C

Drzwi antyw?amaniowe Gerda C s? stosowane jako ochrona przed w?amaniem w mieszkaniach, biurach oraz innych pomieszczeniach wewn?trz budynkw. Drzwi Gerda C posiadaj? certyfikaty klasy C (najwy?sza klasa odporno?ci na w?amanie)...

Cena od: 2190 z?
z monta?em

Więcej…
 
Gerda S
Stalowe poszycie p?ata, masywne ?ebra oraz hartowane pr?ty wewn?trz skrzyd?a drzwiowego, centralny atestowany w klasie C zamek ZW 6000 rygluj?cy (wraz z dwoma zamkami pomocniczymi) drzwi w 12 punktach na obwodzie p?ata (rwnie? po stronie zawiasowej)...
Cena od:   2490 z?
 z monta?em

Więcej…
 
Gerda SX20

W po??czeniu z solidn? stalow? o?cie?nic? stanowi? gwarancj? najwy?szego bezpiecze?stwa DWUKROTNIE przewy?szaj? wymagania wytrzyma?o?ciowe stawiane drzwiom klasy C. Na szczegln? uwag? zas?uguje wysoka odporno?? drzwi na...

Cena od: 2590 z?
z monta?em

Więcej…
 
Gerda CX10

CX10 to pierwszy model drzwi do mieszka? z rodziny antyw?amaniowych, panelowych. Drzwi Gerda CX 10 w odr?nieniu od innych drzwi antyw?amaniowych, wewn?trzlokalowych posiadaj? estetyczne panele.

Cena od: 2590 z?
z monta?em

Więcej…
 
Gerda CX20
Konstrukcja drzwi Gerda CX20 zosta?a oparta o model Gerda C, ktry wyposa?ono w dodatkowe, odporne na warunki atmosferyczne panele ozdobne. Dzi?ki takim rozwi?zaniom drzwi te mog? ?mia?o by? stosowane na zewn?trz budynku....
Cena od:2790 z?
z monta?em

Więcej…
 


O nas

Od wielu lat robimy to, co potrafimy najlepiej - zajmujemy si? monta?em i wymian? drzwi zewn?trznych oraz drzwi wewn?trznych. W roku 2009 osi?gn?li?my w tej dziedzinie szczyty rynkowych mo?liwo?ci i uzyskali?my certyfikat na nasze us?ugi : "Najlepsze w Polsce - The best In Poland".

zobacz>>

Content

KONTAKT Z NAMI

Zapraszamy do zlozenia szybkiego zapytania online

Email:
Telefon:
Wiadomo??: