Gerda C

Drzwi antyw?amaniowe Gerda C s? stosowane jako ochrona przed w?amaniem w mieszkaniach, biurach oraz innych pomieszczeniach wewn?trz budynkw. Drzwi Gerda C posiadaj? certyfikaty klasy C (najwy?sza klasa odporno?ci na w?amanie)...

Cena od: 2190 z?
z monta?emWymiary:80, 80N, 90, 90E (100 i 70 na zamwienie)
Konstrukcja: blacha stalowa, ocynkowana, laminowana wielowarstwowo dekoracyjn? foli? z PVC z antyzadrapaniow? pow?ok? ochronn?
Wype?nienie: pianka poliuretanowa
Wyko?czenie: w wersji p?askiej z mo?liwo?ci? zainstalowania w ?atwy sposb ramek ozdobnych oraz w wersji t?oczonej we wzorze Londyn

Drzwi Gerda C posiadaj? certyfikaty klasy C (najwy?sza klasa odporno?ci na w?amanie) zarwno jako otwierane na zewn?trz jak i do wewn?trz chronionego pomieszczenia.

Wyniki bada? certyfikacyjnych wykaza?y, ?e wytrzyma?o?? drzwi antyw?amaniowych Star C przekracza wymagania dla klasy C. Drzwi i o?cie?nice, bia?e oraz pokryte okleinami w ciep?ych kolorach naturalnego drewna, umo?liwiaj? dowoln? aran?acj? pomieszcze?. Wyko?czenia drzwi dost?pne s? w wersji p?askiej z mo?liwo?ci? zainstalowania w ?atwy sposb ramek ozdobnych oraz w wersji t?oczonej we wzorze Londyn.

 • Image folder specified does not exist!
 •  


Konstrukcja:

1. Najwy?szej jako?ci blacha stalowa, ocynkowana, laminowana wielowarstwowo dekoracyjn? foli? z PVC z antyzadrapaniow? pow?ok? ochronn?.
2. Pianka poliuretanowa (samogasn?ca, bezfreonowa).
3. Pr?ty ze stali hartowanej.
4. Zamek centralny.
5. Zamek pomocniczy.
6. Rygiel pionowy
7. Zamek dodatkowy.
8. Zesp? sztywnego ?a?cucha.
9. Regulowane zawiasy.
10. Sta?e bolce antywywa?eniowe.
11. Uszczelka przylgowa.

Wyposa?enie standardowe:

 • Zamek centralny ZW 3000Z (atest klasy C) uruchamia 6 stalowych rygli na obwodzie skrzyd?a
 • Wk?adka profilowa WKM7Z (atest klasy C) wyposa?ona w z?batk? zapewnia p?ynn? prac? zamka
 • Zamek dodatkowy ZW 550 (atest klasy C) wyposa?ony we wk?adk? z ga?k? dodatkowe zabezpieczenie i wygoda eksploatacji
 • Komplet szyldw z klamkami (szyld TD1000 atestowany w klasie C klamka/klamka)
 • Bolce antywywa?eniowe (3 szt.)
 • Bolce antywywa?eniowe i trzy zawiasy trjdzielne
 • O?cie?nica symetryczna w kolorze skrzyd?a drzwi
 • Zesp? klamek z szyldami w kolorze: chrom b?yszcz?cy, satyna nikiel
 • Uszczelka przylgowa skrzyd?a
 • Wizjer panoramiczny

Wyposa?enie dodatkowe:

 • Prg monta?owy z blachy ocynkowanej
 • Prg drewniany z uszczelk?
 • Ramki ozdobne
 • Dwie wk?adki atestowane w klasie C w systemie jednego klucza
 • Szyld TD1000 klamka/ga?ka
 • O?cie?nica naro?nikowa w kolorze skrzyd?a drzwi
 • Atestowana w klasie C wk?adka zamka dodatkowego,
 • Uszczelka szczotkowa (dodatkowe uszczelnienie w obr?bie progu)
 • Sztywny ?a?cuch

Cena drzwi (brutto, z monta?em, w tym 7% VAT):

Gerda C 2190 z?
Gerda CT 2390 z?

 

O nas

Od wielu lat robimy to, co potrafimy najlepiej - zajmujemy si? monta?em i wymian? drzwi zewn?trznych oraz drzwi wewn?trznych. W roku 2009 osi?gn?li?my w tej dziedzinie szczyty rynkowych mo?liwo?ci i uzyskali?my certyfikat na nasze us?ugi : "Najlepsze w Polsce - The best In Poland".

zobacz>>

Content

KONTAKT Z NAMI

Zapraszamy do zlozenia szybkiego zapytania online

Email:
Telefon:
Wiadomo??: