Drzwi Antyw?amaniowe PTZ Chrobry

DRZWI STALOWE ANTYW?AMANIOWE W KLASIE 3 gladkie i tloczone Atesty Drzwi stalowe antyw?amaniowe PTZ CHROBRY maj? r?norodne zastosowanie w budownictwie.
Cena od: 1840 z?
z monta?emWymiary: 80, 80N, 90, 90E (100 i 70 na zamwienie)
Konstrukcja: o?ebrowanie, ktre pokryte zosta?o stalow? ocynkowan? blach?
Wype?nienie: samo gasn?cy styropian
Wyko?czenie: skrzyd?o i o?cie?nic? laminowano oklein? o fakturze drewnopodobnej w naturalnych kolorach

DRZWI STALOWE ANTYW?AMANIOWE W KLASIE 3 gladkie i tloczone

Atesty

Drzwi stalowe antyw?amaniowe PTZ CHROBRY maj? r?norodne zastosowanie w budownictwie (zgodne z norm? PN-ENV1627:2006U). Posiadaj? zwi?kszon? odporno?? na w?amanie w klasie 3 (certyfikat nr. P41/034/2007, wydany przez IMP).

Konstrukcja

Konstrukcj? wewn?trzn? drzwi stanowi o?ebrowanie, ktre pokryte zosta?o stalow? ocynkowan? blach?. Skrzyd?o i o?cie?nic? laminowano oklein? o fakturze drewnopodobnej w naturalnych kolorach. ?rodek drzwi wype?niono samogasn?cym styropianem.

Konstrukcja drzwi Chrobry

A. Samogasn?cy styropian
B. Stalowa blacha laminowana
C. O?ebrowanie z k?townika
D. Atestowany zamek centralny
E. Atestowany zamek dodatkowy
F. Zamek pomocniczy zamka centralnego
G. Punkt ryglowania zamka centralnego
H. 3 bolce antywawa?eniowe
I. Ceownik wklejany (mo?liwo?? obci?cia skrzyd?a)

Wyposa?enie standardowe

W wyposa?eniu standardowym drzwi zastosowano 2 atestowane zamki: centralny klasa C i 5 (9 rygli ruchomych), dodatkowy klasa 7, rozet? antyw?amaniow? klasa 4, wk?adk? doln? atestowan? klasa B, wk?adk? grn? z pokr?t?em klasa A, 3 bolce antywywa?eniowe oraz odpowiednio wyprofilowan? o?cie?nic? w kolorze p?ata drzwi.

Informacje dodatkowe

W opcji za dop?at? drzwi mog? by? wyposa?one w prg d?bowy z uszczelk?. Drzwi oferowane s? w wersji g?adkiej i t?oczonej. Drzwi produkowane s? w rozmiarach 80, 80N, 90E.

Dost?pne kolory:

 

O nas

Od wielu lat robimy to, co potrafimy najlepiej - zajmujemy si? monta?em i wymian? drzwi zewn?trznych oraz drzwi wewn?trznych. W roku 2009 osi?gn?li?my w tej dziedzinie szczyty rynkowych mo?liwo?ci i uzyskali?my certyfikat na nasze us?ugi : "Najlepsze w Polsce - The best In Poland".

zobacz>>

Content

KONTAKT Z NAMI

Zapraszamy do zlozenia szybkiego zapytania online

Email:
Telefon:
Wiadomo??: