Drzwi PTZ Batory Antyw?amaniowe kl.4c

DRZWI ANTYW?AMANIOWE W KLASIE C i 4 g?adkie i t?oczone Atesty Drzwi stalowe antyw?amaniowe PTZ BATORY maj? r?ne zastosowanie w budownictwie. Posiadaj? wysok? odporno?? na w?amanie...
Cena od:2090 z?
z monta?em

Wymiary: 80, 80N, 90, 90E (100 i 70 na zamwienie)
Konstrukcja: blacha stalowa, laminowana oklein? o fakturze drewnopodobnej w naturalnych kolorach
Wype?nienie: samo gasn?cy styropian
Wyko?czenie: blacha laminowana

DRZWI ANTYW?AMANIOWE W KLASIE C i 4 g?adkie i t?oczone

Atesty

Drzwi stalowe antyw?amaniowe PTZ BATORY maj? r?ne zastosowanie w budownictwie. Posiadaj? wysok? odporno?? na w?amanie (atest klasy C zgodnie z norm? PN-90/B-92270 oraz klasy 4 zgodnie z norm? ENV 1627:1999).

Konstrukcja

Konstrukcj? wewn?trzn? drzwi stanowi o?ebrowanie wykonane z k?townikw i pr?tw stalowych (zwi?kszenie odporno?ci na wywa?enie).Skrzyd?o i o?cie?nic? wykonano z blachy stalowej, laminowanej oklein? o fakturze drewnopodobnej w naturalnych kolorach. ?rodek drzwi wype?niono samo gasn?cym styropianem.

Konstrukcja drzwi Batory

A. Samo gasn?cy styropian
B. Stalowa blacha laminowana
C. O?ebrowanie z k?townika
D. Pr?ty hartowane
E. Atestowany zamek centralny
F. Atestowany zamek dodatkowy
G. Zamek pomocniczy zamka centralnego
H. Punkt ryglowania zamka centralnego
I. 3 bolce antywawa?eniowe
J. Ceownik wklejany (mo?liwo?? obci?cia skrzyd?a)

Wyposa?enie standardowe

W wyposa?eniu standardowym drzwi zastosowano 2 atestowane zamki: centralny klasa C i 5 (9 rygli ruchomych), dodatkowy klasa 7, rozet? antyw?amaniow? klasa 4, wk?adk? doln? atestowan? klasa C, wk?adk? grn? z pokr?t?em klasa A, 3 bolce antywywa?eniowe oraz odpowiednio wyprofilowan? o?cie?nic? w kolorze p?ata drzwi.

Informacje dodatkowe

W opcji za dop?at? drzwi mog? by? wyposa?one w prg d?bowy z uszczelk?. Drzwi oferowane s? w wersji g?adkiej i t?oczonej. Drzwi produkowane s? w rozmiarach 80, 80N, 90E.

Dost?pne kolory:

 

O nas

Od wielu lat robimy to, co potrafimy najlepiej - zajmujemy si? monta?em i wymian? drzwi zewn?trznych oraz drzwi wewn?trznych. W roku 2009 osi?gn?li?my w tej dziedzinie szczyty rynkowych mo?liwo?ci i uzyskali?my certyfikat na nasze us?ugi : "Najlepsze w Polsce - The best In Poland".

zobacz>>

Content

KONTAKT Z NAMI

Zapraszamy do zlozenia szybkiego zapytania online

Email:
Telefon:
Wiadomo??: