Stalprodukt Hetman

Drzwi stalowe antyw?amaniowe HETMAN maj? zastosowanie w budownictwie mieszkaniowym wielo i jednorodzinnym (w?a?ciwo?ci u?ytkowe potwierdzone przez badanie typu zgodnie z norm? PN-ENV 1627-2006/U/ w akredytowanym laboratorium).

Cena od: 1840 z?
z monta?emWymiary: 80, 80N, 90, 90E (100 i 70 na zamwienie)
Konstrukcja: blacha ocynkowana grubo?ci 1 mm
Wype?nienie: styropian


Drzwi stalowe Batory, klasa 4 DPZW 3

Skrzyd?o wykonane jest z blachy ocynkowanej laminowanej w fakturze drewna, wype?nieniem jest styropian. Wzmocnienie skrzyd?a stanowi? specjalne kszta?towniki. Drzwi standardowo wyposa?one s? w trzy zamki: zamek g?wny (pi?? ruchomych rygli) posiada certyfikat klasy 5, grny (trzy ruchome rygle) certyfikat klasy 7 i dodatkowy dolny (trzy rychome rygle) certyfikat klasy 7, rozet? antyw?amaniow? w klasie 4 ENV, wk?adk? doln? atestowan? w klasie B, wk?adk? grn? z pokr?t?em klasy B, trzy bolce antywywa?eniowe oraz o?cie?nic? w kolorze skrzyd?a.

Drzwi oferowane s? w wersji g?adkiej i t?oczonej. Kolory z PALETY RAL do uzgodnienia.

 

O nas

Od wielu lat robimy to, co potrafimy najlepiej - zajmujemy si? monta?em i wymian? drzwi zewn?trznych oraz drzwi wewn?trznych. W roku 2009 osi?gn?li?my w tej dziedzinie szczyty rynkowych mo?liwo?ci i uzyskali?my certyfikat na nasze us?ugi : "Najlepsze w Polsce - The best In Poland".

zobacz>>

Content

KONTAKT Z NAMI

Zapraszamy do zlozenia szybkiego zapytania online

Email:
Telefon:
Wiadomo??: