Stalprodukt Senator

Drzwi stalowe SENATOR maj? zastosowanie w budownictwie mieszkaniowym wielo i jednorodzinnym (w?a?ciwo?ci u?ytkowe potwierdzone przez badanie typu zgodnie z norm? PN-ENV 1627-2006/U/ w akredytowanym laboratorium).

Cena od: 1700 z?
z monta?em
Wymiary: 80, 80N, 90, 90E (100 i 70 na zamwienie)
Konstrukcja: blacha ocynkowana grubo?ci 1 mm
Wype?nienie: styropian
Wyko?czenie: blacha ocynkowana laminowana w fakturze drewna

Drzwi stalowe SENATOR, klasa 2 DPZW 2

Skrzyd?o wykonane jest z blachy ocynkowanej laminowanej w fakturze drewna oraz lakierowane wed?ug palety RAL. Wype?nieniem jest styropian. Wzmocnienie skrzyd?a stanowi? specjalne kszta?towniki.

Drzwi standardowo wyposa?one s? w dwa zamki: zamek g?wny (pi?? ruchomych rygli) klasa 5 i dodatkowy (trzy ruchome rygle) klasa 7, trzy bolce antywywa?eniowe, rozet? antyw?amaniow? w klasie 4 ENV, wk?adk? doln? atestowan? w klasie B, wk?adk? grn? z pokr?t?em klasy B oraz o?cie?nic? w kolorze skrzyd?a.

Drzwi oferowane s? w wersji g?adkiej i t?oczonej. Kolory z PALETY RAL do uzgodnienia.

Drzwi o podwy?szonej odporno?ci na w?amanie s? sztandarowym produktem proponowanym Pa?stwu przez firm? Stalprodukt Zamo??" Sp. z o.o. Doskona?e parametry techniczne, solidne wykonanie i bogata gama t?ocze? oraz kolorw wyr?nia je na polskim rynku.

Drzwi stalowe "SENATOR" maj? zastosowanie w budownictwie mieszkaniowym wielo i jednorodzinnym, ich podwy?szona odporno?? na w?amanie potwierdzona jest certyfikatem klasy 2 (zgodnym z norm? PN-ENV 1627:2006) w akredytowanym laboratorium badawczym. Oferowane s? w wersji g?adkiej lub p?ytkot?oczonej. Skrzyd?o drzwiowe o grubo?ci 45 mm wykonane jest z blachy ocynkowanej laminowanej w strukturze drewna lub lakierowane wed?ug palety RAL, wype?nione styropianem oraz wzmocnione specjalnymi kszta?townikami.

Drzwi wyposa?one s? w:
  • dwa zamki: zamek g?wny (pj?? ruchomych rygli) w klasie 5 oraz zamek grny (trzy ruchome rygle) w klasie 7;
  • trzy bolce antywywa?eniowe;
  • rozet?antyw?amaniow?wklasie4 (PN-EN 1906:2003); atestowan? w klasie B wk?adk? doln?; -atestowan? w klasie B wk?adk? grn? z pokr?t?em;
  • o?cie?nic? w kolorze skrzyd?a (laminowan? lub lakierowan?).
 

O nas

Od wielu lat robimy to, co potrafimy najlepiej - zajmujemy si? monta?em i wymian? drzwi zewn?trznych oraz drzwi wewn?trznych. W roku 2009 osi?gn?li?my w tej dziedzinie szczyty rynkowych mo?liwo?ci i uzyskali?my certyfikat na nasze us?ugi : "Najlepsze w Polsce - The best In Poland".

zobacz>>

Content

KONTAKT Z NAMI

Zapraszamy do zlozenia szybkiego zapytania online

Email:
Telefon:
Wiadomo??: