Drzwi drewniane wej?ciowe Warszawa 5

Konstrukcj? drzwi stanowi rama o grubo?ci 4,8 cm wykonana z wyselekcjonowanej klejonki sosnowej. Wype?nienie ramy stanowi stabilizuj?cy wk?ad z listew p?yty wirowej.
Cena od:990 z?
z monta?emWymiary: 80,90
Konstrukcja: rama o grubo?ci 4,8 cm wykonana z wyselekcjonowanej klejonki sosnowej
Wype?nienie: p?yt? HDF o grubo?ci 6 mm ozdobiona motywami geometrycznymi frezowanymi w p?ycie
Wyko?czenie: stabilizuj?cy wk?ad z listew p?yty wirowej

Ca?o?? ob?o?ona p

?yt? HDF o grubo?ci 6 mm ozdobion? motywami geometrycznymi frezowanymi w p?ycie.

Powierzchni? drzwi uszlachetniono foli? PCV 0,35 mm zabezpieczaj?c? drzwi przed negatywnym wp?ywem wilgotno?ci oraz uszkodzeniami mechanicznymi.

Skrzyd?o drzwiowe wej?ciowe:

  1. Pe?ne wzmacniane, drewniane
  2. Parametr dymoszczelno?ci klasy [S60]
  3. Parametr izolacyjno?ci akustycznej [Rw-32 db]
  4. Odporno?? na obci??enia statyczne
  5. Aprobata techniczna ITBAT-15-5927/2003
  6. Prg drewniany
  7. Komplet uszczelek

Konstrukcja:

1. Ramiak drewniany wzmocniony
2. P?yta utwardzona wzmocniona
3. Wyg?uszenie styropianowe
4. P?yta wierzchnia, w zale?no?ci od modelu g?adka lub z t?oczeniem
5. Okleina PCV drewnopodobna (wachlarz kolorw do wyboru)

Aprobaty techniczne:

AT-15-6054/3003
Drzwi drewniane, wewn?trzne, wej?ciowe HALSPAN TM ST V T 60 o odporno?ci ogniowej klasy E1 68 dymoszczelno?ci klasy S 60 i izolacyjno?ci akustycznej klas D1-30, D2-35, RW=32 dB.

AT-15 -6103/2003
Drzwi drewniane, wewn?trzne, wej?ciowe HALSPAN TM ST IV T 30 o odporno?ci ogniowej klasy E130 dymoszczelno?ci klasy S 60 i izolacyjno?ci akustycznej klas D1-30, D2-25, RW=32 dB.


Dost?pne kolory:


 

O nas

Od wielu lat robimy to, co potrafimy najlepiej - zajmujemy si? monta?em i wymian? drzwi zewn?trznych oraz drzwi wewn?trznych. W roku 2009 osi?gn?li?my w tej dziedzinie szczyty rynkowych mo?liwo?ci i uzyskali?my certyfikat na nasze us?ugi : "Najlepsze w Polsce - The best In Poland".

zobacz>>

Content

KONTAKT Z NAMI

Zapraszamy do zlozenia szybkiego zapytania online

Email:
Telefon:
Wiadomo??: