PTZ dwuskrzyd?owe 1


Drzwi stalowe z dostawkami bocznymi sta?ymi. Skrzyd?o drzwiowe 55mm w kolorze "d?b bielony" mo?e by? przeszklone wy??cznie szybami z kolekcji INOX
Cena od: 3900 z?
z monta?em

 
Wykonanie:

- skrzyd?o czynne szeroko?? 900E

- dostawki sta?e, szeroko?? 400mm - 2 sztuki

Wyposa?enie:

- zamek dolny trzyrglowy

- zamek grny trzyryglowy

- trzy zawiasy trojdzielne

- uszczelka w skrzydle

- bolce przeciwwywa?eniowe

- prg ze stali nierdzewnej

- o?cie?nica FD-25/21B-55

 

O nas

Od wielu lat robimy to, co potrafimy najlepiej - zajmujemy si? monta?em i wymian? drzwi zewn?trznych oraz drzwi wewn?trznych. W roku 2009 osi?gn?li?my w tej dziedzinie szczyty rynkowych mo?liwo?ci i uzyskali?my certyfikat na nasze us?ugi : "Najlepsze w Polsce - The best In Poland".

zobacz>>

Content

KONTAKT Z NAMI

Zapraszamy do zlozenia szybkiego zapytania online

Email:
Telefon:
Wiadomo??: