PTZ dwuskrzyd?owe 2

Produkowane w Polsce stalowe drzwi zewn?trzne dwuskrzyd?owe doskonale prezentuj? si? jako drzwi wej?ciowe w budownictwie jednorodzinnym.

Cena od:   2890 z?
 z monta?em


Wymiary:
- do 1400 mm (skrzyd?o czynne od 800 mm do 900 mm) - od 1401 mm do 1800 mm (skrzyd?o czynne od 800 mm do 900 mm)
Konstrukcja: blacha ocynkowana o grubo?ci 0,5 do 0,6 mm
Wype?nienie: materia? izolacyjny
Wyko?czenie: pow?oka pvc o oryginalnej strukturze drewna, lub malowana proszkowo

 

 

 

Wysok? trwa?o?? w wieloletnim u?ytkowaniu zapewnia unikalna technologia produkcji z wysokiej jako?ci blachy. U?ytkowane zgodnie z instrukcj? obs?ugi drzwi dwuskrzyd?owe s? odporne na warunki atmosferyczne zapewniaj?c nie odkszta?canie i nie opuszczanie si? skrzyde?.

Mo?na je skonfigurowa? z dowolnym t?oczeniem skrzyd?a g??bokot?oczonego dost?pnym w ofercie PTZ, z ktrej produkowane s? skrzyd?a drzwiowe, doskonale imituje naturaln? struktur? drewna co w po??czeniu z bogat? gam? kolorystyczn? laminatw umo?liwia ka?demu klientowi optymalny wybr.

Wykonanie:

* Szeroko??:
- do 1400 mm (skrzyd?o czynne od 800 mm do 900 mm)
- od 1401 mm do 1800 mm (skrzyd?o czynne od 800 mm do 900 mm)
* Grubo?? skrzyd?a 55 mm

Wyposa?enie:

  • zamek g?wny (trzyryglowy)
  • zamek grny (trzyryglowy)
  • bolce antywywa?eniowe
  • o?cie?nica sk?adana FD-25/21C w kolorze skrzyd?a lub malowana proszkowo
  • zawiasy trjdzielne Z5
 

O nas

Od wielu lat robimy to, co potrafimy najlepiej - zajmujemy si? monta?em i wymian? drzwi zewn?trznych oraz drzwi wewn?trznych. W roku 2009 osi?gn?li?my w tej dziedzinie szczyty rynkowych mo?liwo?ci i uzyskali?my certyfikat na nasze us?ugi : "Najlepsze w Polsce - The best In Poland".

zobacz>>

Content

KONTAKT Z NAMI

Zapraszamy do zlozenia szybkiego zapytania online

Email:
Telefon:
Wiadomo??: