Drzwi stalowe wzmocnione

Drzwi stalowe Delta Universal 45

Drzwi stalowe DELTA UNIVERSAL 45 wewn?trzne wej?ciowe przeznaczone s? do obiektw mieszkalnych, przemys?owych, biurowych itp. zgodnie zaprobat? techniczn? nr AT-15-8507/2010.
Cena od: 1490 z?
z monta?em

Więcej…

 
 

Stalprodukt uniwersalne

Drzwi Stalprodukt uniwersalne. Konstrukcja skrzyd?a: Skrzyd?o drzwiowe wykonano z blachy z ocynkowanej blachy stalowej o grubo?ci 0,5mm do 0,6mm.

Cena od:   1490 z?
 z monta?em

Więcej…

 
 

Gerda WX10

Drzwi panelowe wzmocnione Gerda WX 10 s? stosowane jako drzwi wej?ciowe do mieszka?, apartamentw, oraz innych pomieszcze? wewn?trz budynkw. Zastosowane panele ozdobne w kolorach naturalnego drewna nadaj? tym drzwiom estetyczny wygl?d.

Cena od:   2090 z?
 z monta?em

Więcej…

 
 

PTZ Mieszko+2 stalowe drzwi wej?ciowe

Drzwi stalowe PTZ Mieszko+2 typu DPZWT s? to drzwi wielofunkcyjne przeznaczone do obiektw mieszkalnych, przemys?owych, pomieszcze? biurowych, sk?adw magazynowych itp

Cena od: 1390 z?
z monta?em

Więcej…

 
 

Delta Special 2

Drzwi stalowe wzmocnione (klasy 2 wg. ENV 1627) DELTA SPECIAL2 wewn?trzne i zewn?trzne przeznaczone s? do obiektw mieszkalnych, przemys?owych, biurowych itp. zgodnie z aprobat? techniczn? nr AT-06-0680/2004 Wydanie II Aneks Nr 2.
Cena od: 1690 z?
z monta?em

Więcej…

 
 

Gerda WD

Drzwi wzmocnione Gerda WD s? najcz??ciej stosowane jako drzwi wej?ciowe do mieszka?, biur oraz innych pomieszcze? wewn?trz budynkw. drzwi WDT s? odmian? drzwi z przet?oczeniami blachy stalowej.

Cena od:   1890 z?
 z monta?em

Więcej…

 
 

Gerda WX20

Drzwi Gerda WX 20 Do domu (odporne na warunki atmosferyczne) S? to drzwi zewn?trzne do domu odporne na warunki atmosferyczne atestowane w 2 klasie antyw?amaniowej wed?ug norm ENV jako drzwi wzmocnione.
 
Cena od:   2390 z?
 z monta?em

Więcej…

 
 

O nas

Od wielu lat robimy to, co potrafimy najlepiej - zajmujemy si? monta?em i wymian? drzwi zewn?trznych oraz drzwi wewn?trznych. W roku 2009 osi?gn?li?my w tej dziedzinie szczyty rynkowych mo?liwo?ci i uzyskali?my certyfikat na nasze us?ugi : "Najlepsze w Polsce - The best In Poland".

zobacz>>

Content

KONTAKT Z NAMI

Zapraszamy do zlozenia szybkiego zapytania online

Email:
Telefon:
Wiadomo??: