Delta Special 2

Drzwi stalowe wzmocnione (klasy 2 wg. ENV 1627) DELTA SPECIAL2 wewn?trzne i zewn?trzne przeznaczone s? do obiektw mieszkalnych, przemys?owych, biurowych itp. zgodnie z aprobat? techniczn? nr AT-06-0680/2004 Wydanie II Aneks Nr 2.
Cena od: 1690 z?
z monta?emWymiary: 80, 80N, 90, 90E (100 i 70 na zamwienie)
Konstrukcja: blacha stalowa o grubo?ci 1,5mm
Wype?nienie: samo gasn?cy styropian

Drzwi zewn?trzne DELTA SPECIAL2 zosta?y przebadane rwnie? zgodnie z norm?

PN-EN 14351-1 wraz z mo?liwo?ci? przeszkle?. Skrzyd?o o grubo?ci 56 mm zbudowane jest z blachy stalowej (grubo?ci 0,5-0,7mm) pokrytej laminatem PCV w kolorach drewnopodobnych, wype?nione styropianem oraz wyposa?one w dwa zamki w tym podklamkowy (na wk?adk? z?batkow?) DELTA DD6H/Z klasy C i klasy 7.

O?cie?nica wykonana jest z blachy stalowej grubo?ci 1,5mm w kolorze skrzyd?a z mo?liwo?ci? wklejenia dodatkowego uszczelnienia zalecanego przy drzwiach zewn?trznych.
W przypadku monta?u drzwi na zewn?trz budynku zalecane jest (w kolorach ciemnych konieczne) stosowanie zadaszenia os?aniaj?cego przed nadmiernym nas?onecznieniem i opadami atmosferycznymi. Ponadto w celu uzyskania klasy wodoszczelno?ci 5B konieczne jest aby drzwi otwiera?y si? na zewn?trz budynku.

Zamontowanie przeszkle? powoduje utrat? atestu antyw?amaniowego. Drzwi standardowo wyst?puj? w wersji g?adkiej lub t?oczonej W opcji za dop?at? wyst?puj? przeszklenia, prg (z oferty producenta) z uszczelk? oraz zapornica.


KATALOG ONLINE


Konstrukcja:

A Samogasn?cy styropian
B Stalowa blacha laminowana 0,5-0,7mm
C O?ebrowanie stalowe
D Bolce antywywa?eniowe
E Zamek poklamkowy klasy C
F Zamek dodatkowy z pokr?t?em
G Ceownik wklejany (mo?liwo?? obci?cia skrzyd?a)

UWAGA: Drzwi g?adkie mog? by? skracane do 14 cm, p?ytko t?oczone do 8 cm, a g??boko t?oczone do 5 cm. W opcji za dop?at? wyst?puj? okucia w klasie C (rwnie? antyczny br?z), wk?adki (kolor satyna) w uk?adzie jednego klucza w klasie C oraz o?cie?nica o profilu D.

Dost?pne kolory:

 

O nas

Od wielu lat robimy to, co potrafimy najlepiej - zajmujemy si? monta?em i wymian? drzwi zewn?trznych oraz drzwi wewn?trznych. W roku 2009 osi?gn?li?my w tej dziedzinie szczyty rynkowych mo?liwo?ci i uzyskali?my certyfikat na nasze us?ugi : "Najlepsze w Polsce - The best In Poland".

zobacz>>

Content

KONTAKT Z NAMI

Zapraszamy do zlozenia szybkiego zapytania online

Email:
Telefon:
Wiadomo??: