Drzwi pokojowe Zebra

Produkowane w Polsce drzwi zewn?trzne g??bokot?oczone dedykowane s? przede wszystkim klientom posiadaj?cym domy jednorodzinne. Wysok? trwa?o?? i estetyczny wygl?d w wieloletnim u?ytkowaniu zapewnia unikalna technologia produkcji z wysokiej jako?ci blachy.
 
Cena od:   840 z?
 z monta?em

 

 

Wymiary: 60, 70, 80, 90, 100
Konstrukcja: drewniana
Wyko?czenie: obustronnie oklejona p?yt? lakierowan? HDF (ZEBRA) lub p?yt? laminowan? CPL o zwi?kszonej odporno?ci na ?cieranie(ZEBRA Plus)
 

 

Drzwi pokojowe Zebra

Konstrukcja skrzyd?a
Konstrukcj? stanowi rama wykonana z wyselekcjonowanego klejonego drewna sosnowego. Stabilno?? kszta?tu zapewnia wklejona rama drewniana wzmacniaj?ca drzwi oraz podtrzymuj?ca szyb? i p?ycin?. Konstrukcja jest obustronnie oklejona p?yt? lakierowan? HDF (ZEBRA) lub p?yt? laminowan? CPL o zwi?kszonej odporno?ci na ?cieranie(ZEBRA Plus) z delikatnym rysunkiem drewna.

Okucia w standardzie:
2 zawiasy czopowe,
zamek na klucz (skrzyd?o pokojowe), pod wk?adk? (skrzyd?o pe?ne) lub zamek ?azienkowy,
ramka PCV w kolorze drzwi, przeszklona szyb? typu Dekor Mat,
w drzwiach ?azienkowych tuleje wentylacyjne w kolorze skrzyd?a.

O?cie?nice
Do wszystkich skrzyde? proponowane s? o?cie?nice sta?e lub regulowane (na grubo?? muru) , drewniane lub z mdf dopasowane kolorystycznie do drzwi.

Uwagi:
Mo?liwo?? wykonania drzwi dwuskrzyd?owych lub skrzyde? do systemu przesuwnego. Na specjalne ?yczenie Klienta wykonujemy drzwi o nietypowych wymiarach. Istnieje rwnie? mo?liwo?? niewielkiej modyfikacji wzoru. Aprobata techniczna: ITB-15-6851/2005.
 


 

 

O nas

Od wielu lat robimy to, co potrafimy najlepiej - zajmujemy si? monta?em i wymian? drzwi zewn?trznych oraz drzwi wewn?trznych. W roku 2009 osi?gn?li?my w tej dziedzinie szczyty rynkowych mo?liwo?ci i uzyskali?my certyfikat na nasze us?ugi : "Najlepsze w Polsce - The best In Poland".

zobacz>>

Content

KONTAKT Z NAMI

Zapraszamy do zlozenia szybkiego zapytania online

Email:
Telefon:
Wiadomo??: