O nas Drzwipol Warszawa Drzwi od r?ki.

O nas - czym wyr?niamy sie na rynku w Warszawie?

1. Niska cena drzwi i produktw w porwnaniu do ich jako?ci.

? cena drzwi zawsze zawiera kompletn? us?ug? monta?ow?
? w cenie zawsze wliczona jest fachowa porada naszego eksperta przedstawiciela firmy Drzwipol-Wawa
? wizyta naszego handlowca z katalogiem produktw i ich prbkami zawsze jest bezp?atna.

2. Szybki termin realizacji zamwienia w Warszawie i okolicach.

? mo?na z?o?y? zamwienie "bez wychodzenia z domu", wystarczy wype?ni? formularz na naszej stronie, napisa? wiadomo?? e-mail, czy wys?a? SMS'a, a sami si? z Pa?stwem skontaktujemy (oszcz?dno?? czasu, kosztw zwi?zanych z dojazdem - paliwo)
? dzi?ki serwisowi w Internecie mog? Pa?stwo wst?pnie zapozna? si? z nasz? ofert? drzwi wej?ciowych, dzi?ki temu spotkanie z naszym przedstawicielem b?dzie bardziej owocne
? posiadamy du?e stany drzwi w naszym magazynie, dzi?ki temu zwykle jeste?my w stanie wykona? us?ug? w ci?gu 2-4 dni od daty podpisania umowy
? w sytuacjach "awaryjnych" ( uszkodzenie drzwi, w?amanie) mo?emy za?o?y? drzwi nawet tego samego dnia.

3. Najlepsza jako?? us?ugi-monta?u drzwi w Warszawie.

Konsumencki Certyfikat "Najlepsze w Polsce" - nic doda?, nic uj??.

Zapraszamy wszystkie osoby prywatne do skorzystania z naszej oferty, a firmy i instytucje do sta?ej wsp?pracy.

 

O nas

Od wielu lat robimy to, co potrafimy najlepiej - zajmujemy si? monta?em i wymian? drzwi zewn?trznych oraz drzwi wewn?trznych. W roku 2009 osi?gn?li?my w tej dziedzinie szczyty rynkowych mo?liwo?ci i uzyskali?my certyfikat na nasze us?ugi : "Najlepsze w Polsce - The best In Poland".

zobacz>>

Content

KONTAKT Z NAMI

Zapraszamy do zlozenia szybkiego zapytania online

Email:
Telefon:
Wiadomo??: