Drzwi Warszawa - drzwi antyw?amaniowe, drzwi wewn?trzne, zewn?trzne
Drzwi Antyw?amaniowe Warszawa - Drzwipol

drzwi Wroc?aw , drzwi Warszawa, monta? drzwi, drzwi antyw?amanioweOd wielu lat robimy to, co potrafimy najlepiej - zajmujemy si? monta?em i wymian? drzwi zewn?trznych oraz drzwi wewn?trznych. W roku 2009 osi?gn?li?my w tej dziedzinie szczyty rynkowych mo?liwo?ci i uzyskali?my certyfikat na nasze us?ugi :

Gwarantujemy wysok? jako?? drzwi wewn?trznych zewn?trznych i antyw?amaniowych za odpowiednio nisk? cen?. W cenie drzwi klienci otrzymuj? pe?n? us?ug? monta?ow? oraz profesjonaln? porad? fachowca

"Najlepsze w Polsce - The best In Poland".

Jako nieliczni w tej bran?y dbamy o wizerunek naszej firmy nie ?adnymi prospektami reklamowymi, a jako?ci? naszych us?ug!!!

Zapraszamy wszystkie osoby prywatne do skorzystania z naszej oferty, a firmy i instytucje do sta?ej wsp?pracy.

Zamw przedstawiciela na pomiar
dzwoni?c pod jeden z wybranychnumerw:


880 016 316


22 490 30 18

 
Drzwi stalowe zewn?trzne model 11
drzwi zewn?trzneProdukowane w Polsce drzwi zewn?trzne dedykowane s? przede wszystkim klientom posiadaj?cym domy jednorodzinne. Wysok? trwa?o?? i nienaganny wygl?d w wieloletnim u?ytkowaniu zapewnia unikalna technologia produkcji z wysokiej jako?ci blachy.
Cena od: 1940 z?
z monta?em
Więcej…
 
Drzwi pokojowe wewn?trzne Trio
altKonstrukcj? stanowi rama wykonana z wyselekcjonowanego klejonego drewna sosnowego. Stabilno?? kszta?tu zapewnia wklejona rama drewniana wzmacniaj?ca drzwi oraz podtrzymuj?ca szyb? i p?ycin?,
Cena od:840 z?
z monta?em

Więcej…
 
Drzwi drewniane Warszawa 4
Konstrukcj? drzwi stanowi rama o grubo?ci 4,8 cm wykonana z wyselekcjonowanej klejonki sosnowej. Wype?nienie ramy stanowi stabilizuj?cy wk?ad z listew p?yty wirowej.
Cena od:990 z?
z monta?em

Więcej…
 
Drzwi drewniane wej?ciowe Warszawa 2
Konstrukcj? drzwi stanowi rama o grubo?ci 4,8 cm wykonana z wyselekcjonowanej klejonki sosnowej. Wype?nienie ramy stanowi stabilizuj?cy wk?ad z listew p?yty wirowej.
Cena od:990 z?
z monta?em

Więcej…
 
Delta Special 2
Drzwi stalowe wzmocnione (klasy 2 wg. ENV 1627) DELTA SPECIAL2 wewn?trzne i zewn?trzne przeznaczone s? do obiektw mieszkalnych, przemys?owych, biurowych itp. zgodnie z aprobat? techniczn? nr AT-06-0680/2004 Wydanie II Aneks Nr 2.
Cena od: 1690 z?
z monta?em
Więcej…
 
altProdukowane w Polsce drzwi zewn?trzne g??bokot?oczone dedykowane s? przede wszystkim klientom posiadaj?cym domy jednorodzinne. Wysok? trwa?o?? i estetyczny wygl?d w wieloletnim u?ytkowaniu zapewnia unikalna technologia produkcji z wysokiej jako?ci blachy.
Cena od:1690 z?
z monta?em

Więcej…
 
PTZ dwuskrzyd?owe 1

Drzwi stalowe z dostawkami bocznymi sta?ymi. Skrzyd?o drzwiowe 55mm w kolorze "d?b bielony" mo?e by? przeszklone wy??cznie szybami z kolekcji INOX
Cena od: 3900 z?
z monta?em

 

Więcej…
 
Drzwi pokojowe Zebra
Produkowane w Polsce drzwi zewn?trzne g??bokot?oczone dedykowane s? przede wszystkim klientom posiadaj?cym domy jednorodzinne. Wysok? trwa?o?? i estetyczny wygl?d w wieloletnim u?ytkowaniu zapewnia unikalna technologia produkcji z wysokiej jako?ci blachy.
 
Cena od:   840 z?
 z monta?em

Więcej…
 
PTZ Mieszko+2 stalowe drzwi wej?ciowe

Drzwi stalowe PTZ Mieszko+2 typu DPZWT s? to drzwi wielofunkcyjne przeznaczone do obiektw mieszkalnych, przemys?owych, pomieszcze? biurowych, sk?adw magazynowych itp

Cena od: 1390 z?
z monta?em

Więcej…
 
Drzwi przeciwpo?arowe i antyw?amaniowe SOBIESKI EI30 - klasa 4C model T02
drzwi antyw?amanioweStalowe drzwi przeciwpo?arowe EI30 typu SOBIESKI maj? zastosowanie w budynkach u?yteczno?ci publicznej oraz budownictwie mieszkaniowym.
Cena od: 2390 z?
z monta?em


Więcej…
 
Drzwi drewniane wej?ciowe Warszawa 5
Konstrukcj? drzwi stanowi rama o grubo?ci 4,8 cm wykonana z wyselekcjonowanej klejonki sosnowej. Wype?nienie ramy stanowi stabilizuj?cy wk?ad z listew p?yty wirowej.
Cena od:990 z?
z monta?emWięcej…
 
Drzwi drewniane G?adkie Wej?ciowe
Konstrukcj? drzwi stanowi rama o grubo?ci 4,8 cm wykonana z wyselekcjonowanej klejonki sosnowej. Wype?nienie ramy stanowi stabilizuj?cy wk?ad z listew p?yty wirowej.
Cena od:890 z?
z monta?emWięcej…
 
Drzwi zewn?trzne 4
Produkowane w Polsce drzwi zewn?trzne g??bokot?oczone dedykowane s? przede wszystkim klientom posiadaj?cym domy jednorodzinne.
Cena od:1690 z?
z monta?em

Więcej…
 
Stalprodukt Hetman

Drzwi stalowe antyw?amaniowe HETMAN maj? zastosowanie w budownictwie mieszkaniowym wielo i jednorodzinnym (w?a?ciwo?ci u?ytkowe potwierdzone przez badanie typu zgodnie z norm? PN-ENV 1627-2006/U/ w akredytowanym laboratorium).

Cena od: 1840 z?
z monta?em
Więcej…
 
Gerda C

Drzwi antyw?amaniowe Gerda C s? stosowane jako ochrona przed w?amaniem w mieszkaniach, biurach oraz innych pomieszczeniach wewn?trz budynkw. Drzwi Gerda C posiadaj? certyfikaty klasy C (najwy?sza klasa odporno?ci na w?amanie)...

Cena od: 2190 z?
z monta?em

Więcej…
 
Drzwi Antyw?amaniowe PTZ Chrobry
DRZWI STALOWE ANTYW?AMANIOWE W KLASIE 3 gladkie i tloczone Atesty Drzwi stalowe antyw?amaniowe PTZ CHROBRY maj? r?norodne zastosowanie w budownictwie.
Cena od: 1840 z?
z monta?em

Więcej…
 
PTZ August Prestige
Atrakcyjne cenowo drzwi stalowe antyw?amaniowe PTZ AUGUST PRESTIGE maj? r?norodne zastosowanie w budownictwie (zgodne z norm? PN-ENV1627:2006U).

Cena od: 1640 z?
z monta?em


Więcej…
 
Drzwi PTZ Batory Antyw?amaniowe kl.4c
DRZWI ANTYW?AMANIOWE W KLASIE C i 4 g?adkie i t?oczone Atesty Drzwi stalowe antyw?amaniowe PTZ BATORY maj? r?ne zastosowanie w budownictwie. Posiadaj? wysok? odporno?? na w?amanie...
Cena od:2090 z?
z monta?em

Więcej…
 

O nas

Od wielu lat robimy to, co potrafimy najlepiej - zajmujemy si? monta?em i wymian? drzwi zewn?trznych oraz drzwi wewn?trznych. W roku 2009 osi?gn?li?my w tej dziedzinie szczyty rynkowych mo?liwo?ci i uzyskali?my certyfikat na nasze us?ugi : "Najlepsze w Polsce - The best In Poland".

zobacz>>

Content

KONTAKT Z NAMI

Zapraszamy do zlozenia szybkiego zapytania online

Email:
Telefon:
Wiadomo??: